Nordiskt samarbete – utmaningar och möjligheter

Britt Bohlin, direktör på Nordiska rådet, kommer till Bengtsfors och vårt årsmöte för att berätta och diskutera det Nordiska samarbetets utmaningar och möjligheter. Alla, alltså även icke medlemmar, är välkomna. Föreningen Nordens årsmöte startar när vi känner oss informerade och färdigdiskuterade. 

Tid: Lördagen den 10 mars 2018 klockan 13.00 

Plats: Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors. 

VÄLKOMNA!