Årsmöte 10 mars 2018

Välkommen till årsmöte med Föreningen Norden Bengtsfors & Dals-Ed.

Tid: Lördagen den 10 mars 2018 klockan 13.00

Plats: Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, Bengtsfors.

Ärenden: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Se utkast till dagordning på nästa sida.

Gäst: Britt Bohlin, direktör i Nordiska rådet. Under 2018 har Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Handlingar: https://goo.gl/s8a7DJ